Senyor Estudi

Autoencàrrec
Naming Identitat

2011

 

targetes Senyor Estudi

line

laus

No cal ser ric per ser tot un senyor. Sota aquesta premissa neix Senyor Estudi, el nostre petit taller, des del que defensem uns valors molt clars, apostant per la qualitat i els treballs a mida per damunt de la quantitat i l'estandardització. Un assortit de bigotis impresos sobre forro de talonari, un paper en via d'extinció però que va ser molt utilitzat durant el segle passat, formen la identitat. A partir d'una sola planxa d'impressió i utilitzant papers de diferents colors, se n'obté tot el material de papereria.

You don't have to be rich to be a lord. Under this premise our small workshop ‘Senyor Estudi’ –Lord Studio– is born. Here we defend clear values, opting for quality and made-to-measure projects over quantity and standardization. Our identity is formed by an assortment of moustaches printed on coupon book paper, a paper that is fast disappearing but which was greatly used in the last century. Using a single printing plate and using different coloured papers, we obtain all our stationery.papereria Senyor Estudi

 

Senyor Estudi, juga amb diferents tipologies de bigoti per a la seva gràfica, motiu pel qual es va fer un souvenir nadalenc per llepar-se'n els bigotis.

Senyor Estudi, plays with different types of moustache design to make a Christmas souvenir that makes you want to lick your moustache.


fletxa dreta