skip to Main Content
  • Can Garús. 2015–19
  • Identitat Packaging

L’alta gastronomia i l’agricultura que practiquen a Can Garús comparteixen els mateixos valors i les mateixes característiques. És per aquest motiu que els agrada definir la seva feina com a ‘alta agricultura’. Varietat i intensitat en petit format.