skip to Main Content
  • Corral del Cabrer. 2021
  • Identitat

Un simple joc de segells de goma coqueteja amb el positiu i el negatiu per estampar la imatge del corral que, fugint de la integració i amb molí propi per abastar-se d’aliment, busca la dignificació d’un sector molt arrelat a la nostra història.