skip to Main Content
  • Paraigües Pararols. 2012
  • Identitat Naming

Prendre’s la pluja de forma alegre i optimista és la filosofia d’aquesta empresa que comercialitza paraigües fóra de l’estètica convencional, fugint del clàssic paraigua negre. Aprofitant la localització de quatre gotes tipogràfiques dins la pròpia paraula, s’utilitza aquesta com a element comunicatiu.