skip to Main Content
  • La Vinyeta. 2006–16
  • branding Comunicació

Partint del propi joc de paraules que té implícit el nom del celler –una vinyeta és una vinya petita però al mateix temps és un fragment d’una història– tots els vins d’aquest celler s’estructuren com si fossin paraules d’un mateix relat. Heus aquí una vegada… dóna nom als vins joves, els Heus. Llavors apareix el desenvolupament de la història, i finalment el Punt i apart tanca el cicle. Molt estructurat a nivell de naming, cada vi té una gràfica totalment diferent. Únicament un asterisc relaciona els diferents vins. La imatge del celler mostra aquesta varietat tipogràfica.