skip to Main Content
  • Arquitectura i disseny. 2018
  • Identitat

Arquitectura i disseny. Les dues disciplines es creuen en aquest estudi que va començar amb l’arquitectura i es va obrir camp en el disseny de mobiliari i producte. Dos plans perpendiculars es creuen per construir un monograma testimoni que els petits detalls alteren la nostra percepció.