skip to Main Content
  • Els vins monovarietals de Mas Gusó. 2019
  • Packaging

Les botes i els barrils es marcaven antigament amb lletres de plantilla per diferenciar les varietats i collites. La línia Varietals de Mas Gusó els converteix en una gamma cromàtica incorporant ‘stamping’ de color a les nomenclatures.