skip to Main Content
  • Artiga Wines. 2018
  • Packaging

Gusto és un vi de matisos i d’intensitat; una explosió de sabor que ens desperta les papil·les gustatives. Amagada entre les lletres tramades, una u descarada ens engega un llengot.