skip to Main Content
  • Ajuntament de Girona. 2020
  • Comunicació

L’Aula d’escriptura és un espai per volar amb les paraules. Les cometes volades es predisposen a la creació i a la llibertat, mentre que els núvols formen un text simulat obert a la lliure interpretació.