skip to Main Content
  • Agropecuària Llavora. 2017
  • Identitat Packaging

Eradicació de purins, anibiòtics i conservants. Adaptació al comportament natural dels animals, integració agropecuària i consum responsable. Un producte amb uns valors tant ferms ha de destacar per un ús intel·ligent dels recursos. Llavora, un projecte per llaurar un futur millor.