skip to Main Content
  • Literatura i ruralitat. 2022
  • Comunicació Il·lustració

Un camp de bales de palla se’ns insinua a través de les seves ombres per parlar-nos de ruralitat. «La literatura recull, transforma i pot crear de cap i de nou el relat sobre un lloc» afirmen Maria Bohigas Sales i Roser Vernet Anguera, comissàries del Mot 2022.