Can Cumbriu

Allotjament rural
Imatge gràfica
2012

line

 

Com si fos el plànol esbossat per arribar fins aquesta casa, traços de retolador gestuals i espontanis es converteixen en la pròpia imatge gràfica d'aquest allotjament rural, atorgant al lettering la informalitat i frescor característica del públic a qui va dirigit: famílies amb mainada.

As if it was a drawn plane to go to this house, freehand strokes become the image of this countryside house, providing to the lettering informality and freshness characteristic of the public to whom it may concern: families with children.

WEB


fletxa dreta