Altavins Selecció

 

Altavins
Packaging
2016

line

 

Trencar-se una copa i fer-ne una etiqueta. Durant segles, el vidre ha embolcallat el vi en copes, gerres i porrons. Bufat, tallat o en motlle, destaca per la varietat de colors. Vidre blanc, groc, verd, blau... cada color serveix per a representar una varietat autòctona d’aquesta selecció de vinyes velles de la Terra Alta. El vernís braile aporta a l’etiqueta un efecte de volum i reflexes similar al d’un vidre real, enganyant l’ull i sorprenent a l’espectador.

Breaking a glass and making a label with it. For centuries, glass has held wine in cups, jars and bottles. Blown, cut or shaped, the variety of glass colours stands out. Clear, yellow, green, blue…each colour serves to represent a regional varietal from the DO Terra Alta old wines selection. The Braille varnish finishing gives the label an effect of volume and reflection similar to that of real glass, tricking your eyes and surprising onlookers.

Vegeu també altavins
fletxa dreta