Otra Perspectiva

 

Estudi d’interiorisme i arquitectura
Naming Identitat
2013

line

Cal una mentalitat oberta per poder veure les coses amb perspectiva. Otra Perspectiva, un estudi a on l’arquitectura i l’interiorisme es complementen per a obtenir un enfoc global, va més enllà d’una visió monofocal. El logotip, creat per a ser llegit des de dues direccions, incorpora la tercera dimensió mitjançant el cop sec o les lletres volumètriques, augmentant-ne així els punts de vista i les perspectives.

One needs an open mind to be able to see things with perspective. A study in which architecture and interior design complement each other to obtain an overall vision, Otra Perspectiva —‘Another Perspective’ in spanish— goes far beyond a monofocal perspective. The logo, created to be read in both directions, incorporates the third dimension with blind pressing or volumetric lettering in order to increase the points of view and perspectives.

Fotografies de Marc Roca


 
fletxa dreta