Tinta de Verano

 

Impressions solars
Postals
2016

line

 

A mig camí entre la impressió sense tinta i la fotografia sense revelatge, les impressions solars permeten projectar directament sobre qualsevol superfície. Tinta de Verano és una sèrie de postals ecològiques, insolades de forma natural a partir de la sobreexposició al Sol, a ritme de La Barbacoa o La Macarena. Un homenatge a la cartolina de tercera —coneguda com a forro de talonari— que va viure els seus moments de glòria al segle passat i que ha passat a la història. A causa de la seva elaboració amb pasta tova i de fibra bufada, els tints que li donaven color es deterioraven ràpidament donant pas als característics tons pastel gastat. Un defecte convertit en virtut d’aquest mite descatalogat.

Somewhere between printing without ink and photography without developing, solar imprints allow for direct projection onto any surface. “Tinta de Verano” (Summer Ink) is a series of ecological post cards, naturally sunned due to over exposure to the sun, with rhythms of grilling out or the Macarena. It is a tribute to third cardboard lining —known as a check book cover— which had its glorious past in the last century and has passed into history. Due to its development with soft pulp and blown fibres, the dyes that colour it rapidly deteriorate giving way to tones typical of used pastels. A defect has become a plus thanks to this discarded myth.

Fotografies de Susagna Vilanova
fletxa dreta