skip to Main Content
  • Imatge per una empresa familiar d’instal·lacions. 2016
  • Identitat Naming

Si una paraula defineix el negoci familiar dels Clos, és la meticulositat. Les complexes instal·lacions es transformen en composicions perfectament alineades a les seves mans.