Orenga

Tipografies
Jordi Embodas
Espècimen
2018

line

 

Tots hem sentit a parlar sobre les propietats de les plantes remeieres. De fet, n’hem aprofitat i utilitzat els seus beneficis des d’abans de la civilització agrícola. És a l’Antiguitat Clàssica on se situa el tret de sortida cap a la botànica, gràcies a l’obra de Teofrast. Des dels primers manuscrits fins als herbaris medievals es va recollir tota mena d’informació sobre el reconeixement i les propietats de les plantes. L’aparició de la impremta marca un punt d’inflexió en la transmissió de coneixement, ja que els humanistes depuren els textos medievals i vetllen perquè aquests tornin a ser fidels als originals clàssics. La portada s’estructura per a la fàcil identificació de l’obra i apareix la paginació, que permet la creació de les cites i l’ordenació en índex temàtics o alfabètics. És per això que es pot afirmar que el pensament crític i la impremta renaixentista van donar pas a la ciència botànica. Peter Shoeffer —soci de Gutenberg— va traduir l’herbari a l’alemany; Aldo Manuzio va depurar i imprimir l’edició Prínceps del Dioscòrides en la llengua original; Cristophe Plantin va acumular una col·lecció de més de dos mil gravats de plantes.

We’ve all heard about the properties of medicinal plants. In fact, we have exploited and used its benefits before agricultural civilization. It was during the Classical Antiquity period when botany emerged, thanks to the work of Theophrastus. From the earliest manuscripts to medieval herbs, all kinds of information on the identification and properties of plants were compiled. The emergence of the printing industry was a turning point in the transmission of knowledge, as the humanists depured the medieval texts and ensured that they were once again faithful to the original classics. The cover was structured in order to allow an easy identification of the work and pagination appeared, allowing the creation of the quotation system and the thematic or alphabetical index ordering. That is why it can be said that critical thinking and the Renaissance printing industry subserved botanical science.


 

Els tipus mòbils de sabó són un espècimen tipogràfic per testejar l’Orenga de Tipografies amb els cinc sentits. Orenga Light és escumosa i suau. Orenga Book es basa en la fórmula tradicional del sabó artesanal. La Regular, té una ració extra d’orenga. I Orenga Bold és rústica i exfoliant. Però com Galè afirmava, “Omnes Origani species, calefaciunt et exiccant in tertio ordine.”

Fotografies de Carles Palacio.fletxa dreta