Octubre

Setze Vins
Packaging
2010

ampolla vi Octubre

line

 

L'octubre, moment en què neix aquest vi, és quan comença la mort poètica de la vinya i el paisatge que l'envolta. Papers reciclats de diferents tons terrossos, plegats i arrugats, donen forma a fulles de caire mediterrani.
Projecte realitzat dins el marc de la Festa del Grafisme de Portbou.

October, the time when this wine was born, when the poetical death of the vineyard and its surrounding countryside commences. Recycled papers in a variety of earthy shades, folded and creased, give shape to these sheets with a Mediterranean character.
Project executed within the framework of the ‘Festa del Grafisme de Portbou’ –Portbou Graphics Festival–.


octubrefletxa dreta