Mel ecològica

Ous Empordà
Packaging
2014

line

 

Entre les muntanyes del Paratge Natural d'Interès Nacional Salines-Bassegoda i a peu del riu Muga, es troba una finca ecològica coneguda com Mas Rimbau de Dalt, situada a Sant Llorenç de la Muga. Gallines, abelles i horta ecològica conviuen en harmonia en aquest paratge idíl·lic, i els productes resultants es venen en una botigueta improvisada a l'antic paller del mas. Partint de l'economia de tintes i l'estandarització en les etiquetes —que són completades manualment amb la informació variable— una etiqueta única s'adapta als diferents formats de pot.

Between the mountains of the Salines-Bassegoda National Space of Natural Interest and on the bank of the River Muga, there lies an ecological farm named Mas Rimbau de Dalt, located in Sant Llorenç de la Muga. Hens, bees and an ecological market garden coexist in harmony in this idyllic spot, and its products are sold in a small shop set up in the old barn of the farm. On the basis of economising on inks and standardising the labels – which are completed manually with the appropriate information – a single label design is adapted to the various jar formats.

Vegeu també Ous Empordà

fletxa dreta