Masell de Ferro

Els Masos
Trofeus
2015

line

 

Una barra de ferro rovellat, un perfil del remolc, un retall de fusta, una caixa de cartró... són restes presents en el cobert de qualsevol pagès i que serveixen per a confeccionar els trofeus del Masell de Ferro —una competició d’habilitat i esforç que confronta, per parelles, els pagesos de la zona—. El Masell de Palla i el Masell de Fusta són els guardons pels forçuts més petits.

A rusty iron bar, a section from a trailer, a wooden offcut, a cardboard box... these remnants found in any country house’s shed are now put to use to make the awards of Masell de Ferro, a contest of skill and strength that pits the region’s countryfolk against each other in pairs. The Masell de Palla and the Masell de Fusta are for the youngest strongmen.

Fotografies de Marc Roca
fletxa dreta