La Vinyeta

Celler
Naming Identitat
Comunicació
Retolació

des de 2006

 

rètol La Vinyeta

line

laus

Partint del propi joc de paraules que té implícit el nom del celler –una vinyeta és una vinya petita però al mateix temps és un fragment d'una història– tots els vins d'aquest celler s'estructuren com si fossin paraules d'un mateix relat. Heus aquí una vegada... dóna nom als vins joves, els Heus. Llavors apareix el desenvolupament de la història, i finalment el Punt i apart tanca el cicle. Molt estructurat a nivell de naming, cada vi té una gràfica totalment diferent. Únicament un asterisc relaciona els diferents vins. La imatge del celler mostra aquesta varietat tipogràfica.

Using the same double meaning of the winery's name – La Vinyeta is a small vine, but also the fragment of a story, a vignette– all the wines are developed as if they were pieces in the same story. Once upon a time... the typical begining of so many stories, tales and fables, gives life to the young wines of La Vinyeta, the Heus wines. Then com the Llavors wine, this story development, and finaly this story ends with Punt i apart, a new chapter. Highly structured with regard to the naming, each wine has undergone a totally different graphic developement. Each one generates its own discourse, only connected via a graphic element, a small asterisk that connects them all. The identity shows this typographic variety.

Veure vins: Heus, Llavors i Puntiaparttorreta La Vinyeta
furgoneta La Vinyeta
Suros La Vinyetacaixes La Vinyeta
asteriscs La Vinyetafusta La Vinyeta

 

postals La Vinyeta


fletxa dreta