La Javanesa

Cocteleria
Identitat
2017

line

 

Tal com ens explica David Carabén —soci propietari d’aquest petit local— el javanès és un argot que utilitzaven proxenetes i prostitutes a la fosca França del segle passat. Consistia a afegir va davant de cada vocal, creant una dolça melodia incomprensible per a passejants i policies. J’avoue j’en ai bavé pas vous mon amour... Amb el mateix to descarat, l’any 1963, Serge Gainsbourg va compondre per a Juliette Bréco la cançó La Javanaise, en la qual imitava la sonoritat de l’argot javanès i que dóna nom a aquesta cocteleria. Una trama tipogràfica amb la repetició de la síl·laba va en recorda la sonoritat, al mateix temps que insinua una mitja de reixeta. L’aplicació en letterpress atorga la mateixa tensió al posagots que una mitja ben ajustada contra la pell. 

According to David Carabén —owner of this small cocktail lounge— Javanaise is a slang used by pimps and prostitutes in the obscure France of the last century. It consisted in adding va in front of each vowel, creating a sweet melody incomprehensible for passers-by and police. J’avoue j’en ai bavé pas vous mon amour... With the same yobbish character, in 1963, Serge Gainsbourg composed for Juliette Bréco the song “La Javanaise”, in which he simulated the sonority of the Javanese slang and which gives its name to this cocktail lounge. A typographical patchwork created by the repetition of the va syllable is reminiscent of this sonority, while insinuating fishnet stockings. The application in letterpresses of this patchwork tenses the coasters as stockings tense the skin.

Fotografies de Carles Palacio
fletxa dreta