Cuatro Gotas

Paraigües Pararols
Naming Logotip
2012

line

laus laus

Prendre's la pluja de forma alegre i optimista és la filosofia d'aquesta empresa que comercialitza paraigües fóra de l'estètica convencional, fugint del clàssic paraigua negre. Aprofitant la localització de quatre gotes tipogràfiques dins la pròpia paraula, s'utilitza aquesta com a element comunicatiu.

Treating the rain as something cheerful and optimistic is the philosophy of this company which sells umbrellas that go beyond conventional aesthetics, fleeing from the classic black umbrella. Profiting from the placement of four typographical drops within the word, it uses this as a communicative element.fletxa dreta