Blockporta

Obrint portes
Identitat
2016

line

 

Roure, faig, castanyer, pi, cirerer... Les portes de fusta són l’especialitat d’aquesta ebenisteria. La B inicial pivota sobre la seva vertical quedant la contraforma entreoberta per a visualitzar la textura de la mostra.

Oak, beech, chestnut, pine, cherry… Wooden doors are the speciality of this cabinetmaker’s. The initial B pivots on its vertical leaving the aperture ajar so as to visualize the texture of the sample.

Fotografies de Susagna Vilanova

fletxa dreta